Privacy

Privacyverklaring omtrent gebruik persoonsgegevens (AVG)
Pura Vida Fysiotherapie is continu bezig met evalueren en verbeteren om u van de best mogelijke zorg te blijven voorzien. Dit gebeurt door middel van dataverzameling, onderzoek en analyse van data. Deze data komt uit de patiëntendossiers, kortom: het zijn onder andere uw behandelgegevens. Hierbij zijn uw persoonlijke gegevens uiteraard nooit herleidbaar naar u als patiënt. Met onder andere uw gegevens wordt een bijdrage geleverd aan wetenschappelijk onderzoek. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Onderzoekers krijgen geen identificerende gegevens zoals uw naam of adres. Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan uw fysiotherapeut. In dat geval worden uw gegevens niet opgenomen in de dataverzameling.

Pura Vida Fysiotherapie behoudt zich het recht voor om de behandelvoorwaarden en tarieven te wijzigen. Op onze website vind u de laatste versie.
Heeft u vragen over onze behandelvoorwaarden? Neem contact op met uw fysiotherapeut.